Recent Changes

Saturday, January 14

 1. page Пресметка на кров на куќа-2 edited ... Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ја и висината на кровот и позициј…
  ...
  Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ја и висината на кровот и позицијата на врвот на кровот. Најди го периметарот и плоштината на триаголникот на кровот. Најди го волуменот на кровот.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  ве молам кликнете на линкот на крајот на страната)отворете ја или снимаете ја зипуваната датотека во Метаподатоци)
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  2. Изберете ја алатката Поместување и кликнете и влечете ги лизгачите lc, lc', lh и ld, за да ја промените должината на  c, c', h и d соодветно.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  ве молам кликнете на линкот на крајот на страната)отворете ја или снимаете ја зипуваната датотека во Метаподатоци)
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  ...
  Дома > Геогебра во наставата > Мерење и Геометрија > Кров на куќа - 1
   
  Ако аплетот1 не се отвора ве молам кликнете тука
  Ако аплетот2 не се отвора ве молам кликнете тука

  (view changes)
 2. page Пресметка на кров на куќа-1 edited ... Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ги и аглите. Најди го периметарот…
  ...
  Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ги и аглите. Најди го периметарот и плоштината на триаголникот на кровот. Најди го волуменот на кровот.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  ја конструкцијата  (Ако( Ако аплетот не
  ...
  ја зипуваната даттоека) датотеката во Метаподатоци) 
  Упатство за интерактивност
  Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  YouTube АВО - Конструкција со лизгачи во Геогебра
  ...
  ја зипуваната датотека) датотека во Метаподатоци) 
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  ...
  Дома > Геогебра во наставата > Мерење и Геометрија > Кров на куќа - 1
   
  Ако аплетот1 не се отвора ве молам кликнете тука
  Ако аплетот2 не се отвора ве молам кликнете тука

  (view changes)
 3. page Пресметка на кров на куќа-1 edited ... Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ги и аглите. Најди го периметарот…
  ...
  Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ги и аглите. Најди го периметарот и плоштината на триаголникот на кровот. Најди го волуменот на кровот.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  ве молам кликнете на линкот на крајот на страната) отворете ја или симнете ја зипуваната даттоека) 
  Упатство за интерактивност
  Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  YouTube АВО - Конструкција со лизгачи во Геогебра
  ...
  ве молам кликнете на линкот на крајот на страната) отворете ја или снимаете ја зипуваната датотека) 
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  (view changes)

Sunday, November 27

 1. page Пресметка на кров на куќа-2 edited ... Дома > Геогебра во наставата > Мерење и Геометрија > Кров на куќа - 1   Ако аплето…
  ...
  Дома > Геогебра во наставата > Мерење и Геометрија > Кров на куќа - 1
   
  Ако аплетот1 не се отвора ве молам кликнете тука
  Ако аплетот2 не се отвора ве молам кликнете тука

  (view changes)
 2. page Пресметка на кров на куќа-2 edited ... Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ја и висината на кровот и позициј…
  ...
  Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ја и висината на кровот и позицијата на врвот на кровот. Најди го периметарот и плоштината на триаголникот на кровот. Најди го волуменот на кровот.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  крајот на страната)> страната)
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  2. Изберете ја алатката Поместување и кликнете и влечете ги лизгачите lc, lc', lh и ld, за да ја промените должината на  c, c', h и d соодветно.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  крајот на страната)> страната)
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  (view changes)
 3. page Пресметка на кров на куќа-2 edited ... Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ја и висината на кровот и позициј…
  ...
  Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ја и висината на кровот и позицијата на врвот на кровот. Најди го периметарот и плоштината на триаголникот на кровот. Најди го волуменот на кровот.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  ја конструкцијата  (Ако аплетот не се отвора ве молам кликнете на линкот на крајот на страната)> 
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  2. Изберете ја алатката Поместување и кликнете и влечете ги лизгачите lc, lc', lh и ld, за да ја промените должината на  c, c', h и d соодветно.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  ја конструкцијата  (Ако аплетот не се отвора ве молам кликнете на линкот на крајот на страната)> 
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  (view changes)
 4. page Пресметка на кров на куќа-1 edited ... Дома > Геогебра во наставата > Мерење и Геометрија > Кров на куќа - 1   If the app…
  ...
  Дома > Геогебра во наставата > Мерење и Геометрија > Кров на куќа - 1
   
  If the applet1 is not openning please click here
  If the applet2 is not openning please click here
  Ако аплетот1 не се отвора ве молам кликнете тука
  Ако аплетот2 не се отвора ве молам кликнете тука

  (view changes)
 5. page Пресметка на кров на куќа-1 edited ... Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ги и аглите. Најди го периметарот…
  ...
  Најди ги сите димензии на триаголникот на кровот вклучувајќи ги и аглите. Најди го периметарот и плоштината на триаголникот на кровот. Најди го волуменот на кровот.
  YouTube АВО - Конструкција во Геогебра
  ...
  ја конструкцијата  (Ако аплетот не се отвора ве молам кликнете на линкот на крајот на страната) 
  Упатство за интерактивност
  Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  (view changes)
 6. page Пресметка на кров на куќа-1 edited ... Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата. YouTube АВО - Конс…
  ...
  Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  YouTube АВО - Конструкција со лизгачи во Геогебра
  ...
  ја конструкцијата >Ако(Ако аплетот не
  ...
  крајот на страната страната) 
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  (view changes)
 7. page Пресметка на кров на куќа-1 edited ... Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата. YouTube АВО - Конс…
  ...
  Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  YouTube АВО - Конструкција со лизгачи во Геогебра
  ...
  ја конструкцијата Ако>Ако аплетот не
  Упатство за интерактивност
  1. Кликнете на копчето Стартувај за да видите како се одвива конструкцијата.
  (view changes)

More